projekty väčších obytných celkov, rekreačných areálov, ciest a inžinierskych sieti.