ponúkané pracovné pozície:


 - architekt - ak spĺňate požiadavky www.avt-arch.sk/team/kariera.html, my vám pošleme zadanie - vypracovanie architektonickej štúdie, kde sa môžete ukázať - všímať si budeme celkové prevedenie návrhu, teda design, funkčnosť, vizualizácie a vašu prezentáciu. portfólia posielať nemusíte, stačí doniesť na osobné stretnutie v druhom kole. :: podrobnejšie informácie ::