interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny


interiér ministerstva práce soc. vecí a rodiny (2012)

Na základe vyhratej súťaže sme navrhovali rekonštrukciu a modernizáciu interiérových priestorov v ministerstve práce. Riešené priestory boli: hlavná jedáleň, salónik, bufet, spojovacia chodba, wc a knižnica. Hlavná jedáleň má slúžiť ako stravovací priestor ale aj ako priestor prezentačný, kde sa budú konať aj talčové konferencie. Bolo potrebné navrhnúť priestor tak, aby ostalo zachovaných 200 miest, ale zároveň aby sa vytvoruilo nové pódium s ozvučením.