informačné centrum - zon senec informačné centrum - zon senec informačné centrum - zon senec informačné centrum - zon senec informačné centrum - zon senec informačné centrum - zon senec informačné centrum - zon senec


informačné centrum - zon senec (2010)

informačné centrum zon senec je prvým zo štyroch objektov plánovaných v polyfunkčnej zóne obytného celku. nachádza sa v katastri obce malý biel. bude spĺňať informačnú funkciu pre celú lokalitu a zabezpečovať najzákladnejšie služby spojené s údržbou domov a pozemkov. taktiež tu bude centrum predaja pozemkov, strážna služba a na druhom nadzemnom prenajímatelé obytné priestory. tým, že je prvým v rade objektov je IC navrhnuté tak, aby čo najviac reflektovalo okolitú zástavbu .