rodinný dom - košice krásna 1 - v1 rodinný dom - košice krásna 1 - v1 rodinný dom - košice krásna 1 - v1 rodinný dom - košice krásna 1 - v1 rodinný dom - košice krásna 1 - v1 rodinný dom - košice krásna 1 - v1


rodinný dom - košice krásna 1 - v1 (2009)

architektonická štúdia rodinného domu v Košiciach. Prvá varianta s mierne natočenou fasádou v mieste dennej časti. materiály boli použité tak, aby podporily hmotové rozvrhnutie budovy v kombinácii kameň - drevo - biela a šedá.